วงอาเรย์จุดมุ่งหมา c

รหัสตัวอย่าง

1
0

วงอาเรย์จุดมุ่งหมา c

for (id object in array) {
    // do something with object
}

หน้าคล้ายกัน

คล้ายกันหน้ากับตัวอย่าง

ในภาษาอื่นๆ

หน้านี้อยู่ในภาษาอื่นๆ

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Балгарскі
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

ดังอยู่ในนี้หมวดหมู่

ดังหน้ากับตัวอย่างอยู่ในหมวดหมู่