วิเศษมาเดี๋ยวก่อนเวลา

รหัสตัวอย่าง

1
0

วิเศษมาเดี๋ยวก่อนเวลา

class TestMultiThreadSleep implements Runnable {
  String name;
  public TestMultiThreadSleep(String name) {
   this.name = name;
  }
  static void main(String[] args) {
   Thread thread1 = new Thread(new TestMultiThreadSleep("A"));     
   Thread thread2 = new Thread(new TestMultiThreadSleep("B"));
   Thread thread3 = new Thread(new TestMultiThreadSleep("C"));
   thread1.start();
   thread2.start();
   thread3.start();
  }
  @Override
  public void run() {
   println "${name} Step 1"
   sleep(3000)
   println "${name} Step 2"
   sleep(3000)
   println "${name} Step 3"   
  }
}

หน้าคล้ายกัน

คล้ายกันหน้ากับตัวอย่าง

ในภาษาอื่นๆ

หน้านี้อยู่ในภาษาอื่นๆ

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Балгарскі
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

ดังอยู่ในนี้หมวดหมู่

ดังหน้ากับตัวอย่างอยู่ในหมวดหมู่