เดวิธีการของวิเศษมาก

รหัสตัวอย่าง

1
0

ไปเดทตอนนี้วิเศษมาก

import java.text.SimpleDateFormat 
import java.util.Date

Date now = new Date();
Calendar calendar = Calendar.getInstance();
calendar.setTime(now);

int yearNow = calendar.get(Calendar.YEAR)
int monthNow = calendar.get(Calendar.MONTH)
int dayNow = calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)

ในภาษาอื่นๆ

หน้านี้อยู่ในภาษาอื่นๆ

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Балгарскі
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................