ถ้าภาษา abaplanguage section

รหัสตัวอย่าง

0
0

ภาษา abaplanguage section ถ้าคำให้การ

if logical_expression1.
   " if block 
elseif logical_expression2.
   " elseif block
elseif logical_expression3.
   "...
else.
   " else block 
endif.

ในภาษาอื่นๆ

หน้านี้อยู่ในภาษาอื่นๆ

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Балгарскі
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................